Bike Comparison - Harley Davidson Fat Boy vs Harley Davidson 1200 Custom
Harley Davidson Fat Boy
Standard
Price Rs. 17,38,633
Ex-Showroom, Mumbai
Harley Davidson 1200 Custom
Standard
Price Rs. 9,91,798
Ex-Showroom, Mumbai