Bike Comparison - Honda CB Shine vs Harley Davidson 1200 Custom
Honda CB Shine
Electric Start/Drum/Alloy
Price Rs. 60,711
Ex-Showroom, Mumbai
Harley Davidson 1200 Custom
Standard
Price Rs. 9,91,798
Ex-Showroom, Mumbai