Bike Comparison - Honda Navi vs KTM RC390 – 2017
Honda Navi
Standard
Price Rs. 43,433
Ex-Showroom, Mumbai
KTM RC390 – 2017
Standard
Price Rs. 2,34,332
Ex-Showroom, Mumbai