KTM 250 Duke

248.76 cc, 29.60 bhp, 161 kgs
Ex-showroom, Mumbai

1,80,042
KTM RC200

199 cc, 25 bhp, 147 kgs
Ex-showroom, Mumbai

1,77,486
KTM 200 Duke

199.50 cc, 24.60 bhp, 148 kgs
Ex-showroom, Mumbai

1,49,414
KTM RC390

373 cc, 43 bhp, 159 kgs
Ex-showroom, Mumbai

2,33,071